Tomasz Augustynowicz

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Współpracował z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, z Teatrem Łaźnia Nowa oraz z warszawskim Teatrem Wytwórnia.

Ma na swoim koncie liczne role filmowe, np.: w „Ogrodzie Luizy” w reż. Macieja Wojtyszki (2008), a także w wielu popularnych polskich serialach. Obecnie Aktor Teatru im. J.Słowackiego w Krakowie, w którym można go zobaczyć w takich spektaklach jak: „Lalka”, „Hamlet”, „Dziady”.

Prowadził warsztaty teatralne w krakowskich liceach, podczas których uczył nietypowego podejścia do analizy tekstu i szukania pozawerbalnych znaczeń. Pisze wiersze i bajki dla dzieci. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie tworzy dla dzieci filmy o malarzach.

TOMASZ AUGUSTYNOWICZ

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Współpracował z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, z Teatrem Łaźnia Nowa oraz z warszawskim Teatrem Wytwórnia.

Ma na swoim koncie liczne role filmowe, np.: w „Ogrodzie Luizy” w reż. Macieja Wojtyszki (2008), a także w wielu popularnych polskich serialach. Obecnie Aktor Teatru im. J.Słowackiego w Krakowie, w którym można go zobaczyć w takich spektaklach jak: „Lalka”, „Hamlet”, „Dziady”.

Prowadził warsztaty teatralne w krakowskich liceach, podczas których uczył nietypowego podejścia do analizy tekstu i szukania pozawerbalnych znaczeń. Pisze wiersze i bajki dla dzieci. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie tworzy dla dzieci filmy o malarzach.

zajęcia

RUCH
SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

produkcja
filmowa

zajęcia

RUCH SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

SCENOGRAFIA
TEATRALNA

zajęcia

RUCH
SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

SCENOGRAFIA
TEATRALNA