oferta

Krakowskie wakacje z kulturą to 13 dni intensywnych warsztatów twórczych, które będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Techniczne” (ruch sceniczny, kształcenie głosu oraz scenografia teatralna i świat mediów społecznościowych) oraz „artystyczne” (zajęcia wokalno-aktorskie). Zajęcia odbywają się w grupach ok. dwunastoosobowych w przestrzeniach krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Oprócz tego na uczestników będą czekały zajęcia animacyjne oraz wyjścia do krakowskich instytucji kultury.  Całość zwieńczy wyjątkowy koncert plenerowy otwarty dla publiczności, który odbędzie się na scenie Ogrodu Botanicznego UJ.

Wszyscy uczestnicy Krakowskich wakacji z kulturą będą objęci ubezpieczeniem NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

Co uczestnicy wyniosą z zajęć?

Każda grupa uczestniczy w tych samych warsztatach, jednak nie znaczy to, że każda osoba wyniesie z wakacji z kulturą te same doświadczenia i tę samą wiedzę. Wiemy, że wszyscy jesteśmy różni – każdy ma swój talent, pasję, osobowość i niepowtarzalna twórczą energię. Zajęcia są skonstruowane w taki sposób, aby wspólne części były ogólnorozwijające dla każdej osoby – nie tylko pod względem artystycznym, ale aby wyniesione z nich umiejętności były uniwersalne i mogły być wykorzystywane w codziennych życiu – w szkole, w domu, na studiach, w pracy…

W trakcie artystycznego bloku uczestnicy będą szukać swojej indywidualnej drogi twórczej w czym będą ich wspierać doświadczeni instruktorzy. 

oferta

Krakowskie wakacje z kulturą to 13 dni intensywnych warsztatów twórczych, które będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Techniczne” (ruch sceniczny, kształcenie głosu oraz scenografia teatralna i świat mediów społecznościowych) oraz „artystyczne” (zajęcia wokalno-aktorskie). Zajęcia odbywają się w grupach ok. dwunastoosobowych w przestrzeniach krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Oprócz tego na uczestników będą czekały zajęcia animacyjne oraz wyjścia do krakowskich instytucji kultury.  Całość zwieńczy wyjątkowy koncert plenerowy otwarty dla publiczności, który odbędzie się na scenie Ogrodu Botanicznego UJ.

Wszyscy uczestnicy Krakowskich wakacji z kulturą będą objęci ubezpieczeniem NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

Co uczestnicy wyniosą
z zajęć?

Co uczestnicy wyniosą z zajęć?

Każda grupa uczestniczy w tych samych warsztatach, jednak nie znaczy to, że każda osoba wyniesie z wakacji z kulturą te same doświadczenia i tę samą wiedzę. Wiemy, że wszyscy jesteśmy różni – każdy ma swój talent, pasję, osobowość i niepowtarzalna twórczą energię. Zajęcia są skonstruowane w taki sposób, aby wspólne części były ogólnorozwijające dla każdej osoby – nie tylko pod względem artystycznym, ale aby wyniesione z nich umiejętności były uniwersalne i mogły być wykorzystywane w codziennych życiu – w szkole, w domu, na studiach, w pracy…

W trakcie artystycznego bloku uczestnicy będą szukać swojej indywidualnej drogi twórczej w czym będą ich wspierać doświadczeni instruktorzy. 

oferta

Krakowskie wakacje z kulturą to 13 dni intensywnych warsztatów twórczych, które będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Techniczne” (ruch sceniczny, kształcenie głosu oraz scenografia teatralna i świat mediów społecznościowych) oraz „artystyczne” (zajęcia wokalno-aktorskie). Zajęcia odbywają się w grupach ok. dwunastoosobowych w przestrzeniach krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Oprócz tego na uczestników będą czekały zajęcia animacyjne oraz wyjścia do krakowskich instytucji kultury.  Całość zwieńczy wyjątkowy koncert plenerowy otwarty dla publiczności, który odbędzie się na scenie Ogrodu Botanicznego UJ.

Wszyscy uczestnicy Krakowskich wakacji z kulturą będą objęci ubezpieczeniem NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

CO UCZESTNICY WYNIOSĄ
Z ZAJĘĆ?

Każda grupa uczestniczy w tych samych warsztatach, jednak nie znaczy to, że każda osoba wyniesie z wakacji z kulturą te same doświadczenia i tę samą wiedzę. Wiemy, że wszyscy jesteśmy różni – każdy ma swój talent, pasję, osobowość i niepowtarzalna twórczą energię. Zajęcia są skonstruowane w taki sposób, aby wspólne części były ogólnorozwijające dla każdej osoby – nie tylko pod względem artystycznym, ale aby wyniesione z nich umiejętności były uniwersalne i mogły być wykorzystywane w codziennych życiu – w szkole, w domu, na studiach, w pracy…

W trakcie artystycznego bloku uczestnicy będą szukać swojej indywidualnej drogi twórczej
w czym będą ich wspierać doświadczeni instruktorzy. 

Opcja I
1760 zł
  • codzienne zajęcia (ok. 8 h dziennie)
  • wyjścia do krakowskich instytucji kultury:

    Sukiennice. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oddział Muzeum Narodowego, Podziemia Rynku Głównego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Collegium Maius UJ (zwiedzanie +warsztaty), Ogród Botaniczny UJ (spacer z warsztatami botanicznymi),

  • wspólne wyjście do Teatru Bagatela na spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” (po spektaklu spotkanie z aktorami),

  • spacer „kulturalny Kraków” – zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem

wyżywienie

obiad  (20 zł dziennie/os.)

Opcja II
2650 zł
  • codzienne zajęcia (ok. 8 h dziennie)
  • wyjścia do krakowskich instytucji kultury: Sukiennice. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oddział Muzeum Narodowego, Podziemia Rynku Głównego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Collegium Maius UJ (zwiedzanie +warsztaty), Ogród Botaniczny UJ (spacer z warsztatami botanicznymi),

  • wspólne wyjście do Teatru Bagatela na spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” (po spektaklu spotkanie z aktorami),

  • spacer „kulturalny Kraków” – zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem

wyżywienie i nocleg

3 posiłki dziennie (50 zł dziennie/os.)
noclegi (500 zł za 12 nocy)

RUCH SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

ŚWIAT SOCIAL MEDIÓW

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

SCENOGRAFIA TEATRALNA