oferta

Krakowskie wakacje z kulturą to 6 dni intensywnych warsztatów twórczych, które będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Techniczne” (ruch sceniczny, kształcenie głosu oraz scenografia teatralna i świat mediów społecznościowych) oraz „artystyczne” (zajęcia wokalno-aktorskie). Zajęcia odbywają się w grupach ok. piętnastoosobowych w przestrzeniach Filharmonii Krakowskiej i WARSZTATOWEJ5.

Oprócz tego na uczestników będą czekały zajęcia animacyjne oraz wyjścia do krakowskich instytucji kultury.  

Wszyscy uczestnicy Krakowskich wakacji z kulturą będą objęci ubezpieczeniem NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

Co uczestnicy wyniosą z zajęć?

Każda grupa uczestniczy w tych samych warsztatach, jednak nie znaczy to, że każda osoba wyniesie z wakacji z kulturą te same doświadczenia i tę samą wiedzę. Wiemy, że wszyscy jesteśmy różni – każdy ma swój talent, pasję, osobowość i niepowtarzalna twórczą energię. Zajęcia są skonstruowane w taki sposób, aby wspólne części były ogólnorozwijające dla każdej osoby – nie tylko pod względem artystycznym, ale aby wyniesione z nich umiejętności były uniwersalne i mogły być wykorzystywane w codziennych życiu – w szkole, w domu, na studiach, w pracy…

W trakcie artystycznego bloku uczestnicy będą szukać swojej indywidualnej drogi twórczej w czym będą ich wspierać doświadczeni instruktorzy. 

oferta

Krakowskie wakacje z kulturą to 6 dni intensywnych warsztatów twórczych, które będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Techniczne” (ruch sceniczny, kształcenie głosu oraz scenografia teatralna i świat mediów społecznościowych) oraz „artystyczne” (zajęcia wokalno-aktorskie). Zajęcia odbywają się w grupach ok. piętnastoosobowych w przestrzeniach Filharmonii Krakowskiej i  WARSZTATOWEJ5.

Oprócz tego na uczestników będą czekały zajęcia animacyjne oraz wyjścia do krakowskich instytucji kultury.  

Wszyscy uczestnicy Krakowskich wakacji z kulturą będą objęci ubezpieczeniem NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

Co uczestnicy wyniosą
z zajęć?

Co uczestnicy wyniosą z zajęć?

Każda grupa uczestniczy w tych samych warsztatach, jednak nie znaczy to, że każda osoba wyniesie z wakacji z kulturą te same doświadczenia i tę samą wiedzę. Wiemy, że wszyscy jesteśmy różni – każdy ma swój talent, pasję, osobowość i niepowtarzalna twórczą energię. Zajęcia są skonstruowane w taki sposób, aby wspólne części były ogólnorozwijające dla każdej osoby – nie tylko pod względem artystycznym, ale aby wyniesione z nich umiejętności były uniwersalne i mogły być wykorzystywane w codziennych życiu – w szkole, w domu, na studiach, w pracy…

W trakcie artystycznego bloku uczestnicy będą szukać swojej indywidualnej drogi twórczej w czym będą ich wspierać doświadczeni instruktorzy. 

oferta

Krakowskie wakacje z kulturą to 6 dni intensywnych warsztatów twórczych, które będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych. „Techniczne” (ruch sceniczny, kształcenie głosu oraz scenografia teatralna i świat mediów społecznościowych) oraz „artystyczne” (zajęcia wokalno-aktorskie). Zajęcia odbywają się w grupach ok. piętnastoosobowych w przestrzeniach Filharmonii Krakowskiej  i WARSZTATOWEJ5.

Oprócz tego na uczestników będą czekały zajęcia animacyjne oraz wyjścia do krakowskich instytucji kultury.  

Wszyscy uczestnicy Krakowskich wakacji z kulturą będą objęci ubezpieczeniem NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł).

CO UCZESTNICY WYNIOSĄ
Z ZAJĘĆ?

Każda grupa uczestniczy w tych samych warsztatach, jednak nie znaczy to, że każda osoba wyniesie z wakacji z kulturą te same doświadczenia i tę samą wiedzę. Wiemy, że wszyscy jesteśmy różni – każdy ma swój talent, pasję, osobowość i niepowtarzalna twórczą energię. Zajęcia są skonstruowane w taki sposób, aby wspólne części były ogólnorozwijające dla każdej osoby – nie tylko pod względem artystycznym, ale aby wyniesione z nich umiejętności były uniwersalne i mogły być wykorzystywane w codziennych życiu – w szkole, w domu, na studiach, w pracy…

W trakcie artystycznego bloku uczestnicy będą szukać swojej indywidualnej drogi twórczej
w czym będą ich wspierać doświadczeni instruktorzy. 

Opcja I
1600 zł
  • codzienne zajęcia (ok. 6-8 h dziennie)

wyżywienie

obiad  (25 zł dziennie/os.)

Opcja II
2600 zł
  • codzienne zajęcia (ok. 6-8 h dziennie)

wyżywienie i nocleg

3 posiłki dziennie (75 zł dziennie/os.)
noclegi (500 zł za 9 nocy)

RUCH SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe
w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

SCENOGRAFIA TEATRALNA