fot. Piotr Kubic

Urszula Czernicka

Scenograf, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od lat zawodowo związana z Teatrem Bagatela, w latach 2000-2004 tworzyła plakaty do tamtejszych spektakli. 

Od 2012 do 2019 prowadziła warsztaty scenograficzne w ramach projektów „Lato w Teatrze” i „Lato w Teatrze Bagatela”. W 2018 roku otrzymała honorowe indywidualne wyróżnienie XXV edycji Konkursu o Złotego Yoricka w Gdańsku za scenografię do przedstawienia „Wiele hałasu o nic” W. Szekspira w reżyserii Andrzeja Majczaka, zrealizowanego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Realizowała scenografie w spektaklach m.in. Teatru Bagatela, Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

zajęcia

RUCH
SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

produkcja
filmowa

zajęcia

RUCH SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

SCENOGRAFIA
TEATRALNA

zajęcia

RUCH
SCENICZNY

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

Media społecznościowe w teatrze życia codziennego

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

SCENOGRAFIA
TEATRALNA