Aleksandra Kucharska

Trenerka emisji głosu, logopedka. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierunków: Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadziła warsztaty z retoryki i emisji głosu dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych i licealnych. Konferansjerka wydarzeń kulturalnych takich jak: Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz wydarzeń organizowanych przez fundację KONTENT w czasie krakowskiej Nocy Poezji i Festiwalu Miłosza. Była konferansjerką i członkinią jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Uczestniczka wykładów, konferencji i szkoleń poświęconych pracy z ciałem i głosem, m.in. Technika Alexandra, Metoda Akcentów, Automasaż, Masaż logopedyczny, Doctor Vox, seminarium Fundacji Języka Polskiego z okazji Światowego Dnia Głosu, Terapia miofunkcjonalna, wykład „Emocje a głos” (prof. Krzysztofa Izdebskiego). W pracy z głosem stawia na holistyczne podejście — połączenie pracy z ciałem, oddechem, głosem i mową.

Aleksandra Kucharska

Trenerka emisji głosu, logopedka. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierunków: Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadziła warsztaty z retoryki i emisji głosu dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych i licealnych. Konferansjerka wydarzeń kulturalnych takich jak: Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz wydarzeń organizowanych przez fundację KONTENT w czasie krakowskiej Nocy Poezji i Festiwalu Miłosza. Była konferansjerką i członkinią jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Uczestniczka wykładów, konferencji i szkoleń poświęconych pracy z ciałem i głosem, m.in. Technika Alexandra, Metoda Akcentów, Automasaż, Masaż logopedyczny, Doctor Vox, seminarium Fundacji Języka Polskiego z okazji Światowego Dnia Głosu, Terapia miofunkcjonalna, wykład „Emocje a głos” (prof. Krzysztofa Izdebskiego). W pracy z głosem stawia na holistyczne podejście — połączenie pracy z ciałem, oddechem, głosem i mową.

Aleksandra Kucharska

Trenerka emisji głosu, logopedka. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierunków: Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadziła warsztaty z retoryki i emisji głosu dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych i licealnych. Konferansjerka wydarzeń kulturalnych takich jak: Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz wydarzeń organizowanych przez fundację KONTENT w czasie krakowskiej Nocy Poezji i Festiwalu Miłosza. Była konferansjerką i członkinią jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Uczestniczka wykładów, konferencji i szkoleń poświęconych pracy z ciałem i głosem, m.in. Technika Alexandra, Metoda Akcentów, Automasaż, Masaż logopedyczny, Doctor Vox, seminarium Fundacji Języka Polskiego z okazji Światowego Dnia Głosu, Terapia miofunkcjonalna, wykład „Emocje a głos” (prof. Krzysztofa Izdebskiego). W pracy z głosem stawia na holistyczne podejście — połączenie pracy z ciałem, oddechem, głosem i mową.

zajęcia

świadomość ciała

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

obycie na scenie
i poza nią

wystąpienia publiczne & savoir-vivre, scena i wydarzenia kulturalne

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

produkcja
filmowa

montaż, myślenie obrazem,
kreatywność

zajęcia

świadomość ciała

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

obycie na scenie
i poza nią

wystąpienia publiczne & savoir-vivre, scena i wydarzenia kulturalne

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

produkcja
filmowa

montaż, myślenie obrazem,
kreatywność

zajęcia

świadomość ciała

plastyka ruchu, świadomość rytmu
i teatralnej przestrzeni

obycie na scenie
i poza nią

wystąpienia publiczne & savoir-vivre, scena i wydarzenia kulturalne

zajęcia
aktorsko-wokalne

śpiew, swobodne bycie na scenie, improwizacja emocjonalno-ruchowo-wokalna, tekst, piosenka
i interpretacja

kształcenie głosu i mowy

emisja głosu, mowa, praca z oddechem, prozodia i impostacja

zajęcia
muzyczne

instrumenty, improwizacja,
poczucie rytmu

zajęcia
aktorskie

swobodne bycie na scenie, zaufanie do partnerów scenicznych, tekst
i interpretacja

produkcja
filmowa

montaż, myślenie obrazem,
kreatywność